Trolldomsakademiets Smittevernplan

 

Trolldomsakademiets smittevernstiltak

Det skal være trygt å delta på Trolldomsakademiet, også under Coronatider.

Vi følger derfor FHI sine anbefalinger i henhold til regelverket på smittevern.

 

Håndvask:

 • Barn og voksne skal regelmessig vaske, eller sprite hender før og etter alle måltid
 • Vi vil ha utplassert stasjoner med håndsprit på Trolldomsakademiet, slik at alle deltagere kan påføre dette ved behov

 

Måltid:

 • Barna skal IKKE forsyne seg selv under måltidene
 • Matansvarlige vil sørge for å ta imot bestillinger, og servere barna enkeltvis
 • Matansvarlige vil under matlaging bruke engangshansker som byttes jevnlig.
 • For å forhindre smitte skal alle barn ha med egne drikkeflasker på Trolldomsakademiet. Påfyll av drikke får man på akademiet, men drikkeflaske må man ta med selv.

 

 

Avstand:

Arrangementer som Trolldomsakademiet, som iføge FHIs definisjon havner i kategorien «kulturskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud for barn under 20 år, samt de som står for arrangementet» er i utgangspunktet fritatt for 1-metersregelen.

Men det betyr IKKE at vi ikke skal prøve å etterleve den så godt som overhodet mulig.

 

Derfor har vi følgende regler om avstand:

 • Man skal holde minst 1 meters avstand mens man oppholder seg på akademiet. Dette gjelder også under inn- og utsjekk.
 • Unntaket til 1 metersregelen vil være i nødsituasjoner, hvis noen f.eks skulle skade seg. Personer i samme husstand omfattes ikke av 1-metersregelen.
 • Man skal unngå klemming, håndtrykk, og generell fysisk kontakt.

 

I gitte situasjoner kan de voksne bruke munnbind. Vi anbefaler IKKE at barna tar med seg munnbind eller bruker dette på Trolldomsakademiet. Da feil bruk i verste fall kan føre til økt smitte.

 • Har du symptomer på Covid – 19 skal du teste deg, og selvsagt IKKE delta på Trolldomsakademiet.
 • Vi forbeholder oss retten til å sende hjem barn hvis vi observerer symptomer hos barn under Trolldomsakademiet.

 

Overnatting

På enkelte Trolldomsakademier er overnatting ikke mulig. Dette gjelder blant annet Trolldomsakademiet i Bergen siste helgen i august.

I de andre byene, som Oslo, Stavanger og Trondheim, har vi et forhåndssatt antall overnattingsplasser.

I alle disse tre byene har vi overnattingsplass både på mindre soverom og i større sovesaler. Antallet tillatte barn på sovesal vil være mye lavere enn det som var vanlig før smitteutbruddet. Dette for å kunne overholde avstand til hverandre.

Foreldre kan skrive til oss i påmeldingsskjemaet dersom de har preferanser på enten soverom eller sovesal.