Trolldomsakademi på Landa

Vi ønsker velkommen til et nytt Trolldomsakademi på Landa Park, 7. til 8. oktober 2020!

Av smittevernshensyn er det satt av 20 plasser totalt, hvorav inntil 20 er overnattingsplasser.

Påmeldingen vil bli gjort tilgjengelig på en lenke her på siden!

Akademiet åpner sine dører 7. oktober kl 13.00 og avsluttes 8. oktober kl 16.00.

Aldersgrense 10-17 år. Man kan delta fra og med det året man fyller 10 år.

Trolldomsakademiet på Landa er finansiert av Strand Kommune, og er først og fremst for kommunens egne innbyggere.

For deltakere som bor i Strand kommune er prisen 100,- per dag. For deltakere fra alle andre kommuner er prisen for deltakelse er kr 500,- per dag.  Grunnen til denne prisforskjellen er at det kun er Strand Kommune som finansierer dette rollespillet, og de vil derfor prioritere sine egne innbyggere.

Strand Kommunes innbyggere vil også bli prioritert dersom det blir plassmangel.

Lenke til påmeldingsskjema vil åpne tirsdag 22.9 kl 18.00, og skjemaet finner du her:

https://www.cognitoforms.com/TidsreiserAS/velkommentiltrolldomsakademietp%C3%A5landa7til8oktober