Pakten
Den skjulte Pakten - informasjon og kart

Nedenfor ser du oversikt over den skjulte paktens område, samt de hemmelige møterommene for de ulike grupperingene.

I starten må du velge mellom en av disse to gruppene: Paktens Beskyttere og Speilringens Orden

Speilringens Orden er en hemmelig organisasjon som har eksistert i hundrevis av år, med ett formål: Å finne den Sagnomsuste Speilringen – en magisk artifakt så mektig at den kan få bæreren til å ta kontroll over andre menneskers vilje, på en måte som er langt kraftigere enn noen eliksir eller trylleformel vil kunne klare. Med denne ringen vil de kunne påvirke verdens statsledere til å gjøre som de vil.

Paktens Beskyttere vil gjøre alt de kan for å stanse at dette skjer. For mange århundrer siden gjemte de ringen på et sted så hemmelig at ingen overlevende vet hvor den er begravd, og bare kryptiske koder kan gi et hint om dens beliggenhet. Men nå, mens den mundane verden er rammet av en global krise, har Speilringens Orden peilet seg inn på hvilket område ringen kan være i. Paktens Beskyttere vil stoppe dem for enhver pris, og ødelegge ringen en gang for alle!

Det som er spennende med dette spillet, er at vi ikke vet hvordan spillet kommer til å ende. Sammen med både kjente karakterer som Sigurd Blix og Vildemar Fjott, samt nye karakterer fra Speilringens Orden og Paktens Beskyttere, må deltakerne ta valg på hvor spillerne skal bevege seg, hvor skjulte artifakter ligger gjemt, og ikke minst hvem de sier de skal samarbeide med, og hvem de faktisk samarbeider med. Ikke alle deltakerne er lojale mot den siden de påstår å tilhøre, men klarer du å avsløre dobbeltagentene – eller er du en av dem selv?

Viktig info om grupperingene og spillet: https://www.cognitoforms.com/TidsreiserAS/denskjultepaktenepisode1dengyldnestav

De ulike møterommene: 

I starten av spillet må du velge mellom en av disse møterommene:

Paktens Beskyttere: NB: IKKE I BRUK PÅ DAG 2: https://meet.google.com/feh-wzcw-fqv

Speilringens Orden: NB: IKKE I BRUK PÅ DAG 2: https://meet.google.com/hsx-kqkd-sna

På spilldag nummer to, må barna velge mellom ett av de tre møterommene nedenfor:

Paktens Beskytteres Ekspedisjonsteam: https://meet.google.com/pia-xkog-yia

Speilringens Monsterstyrke: https://meet.google.com/kxn-qtvz-dqg

Sigurd Blix' episke møterom: https://meet.google.com/uyw-xyzv-wdz