Reis med oss – Inn i Dimskogsportalen

VÆR HILSET EVENTYRER

Hold av datoen 10. til 11. juni

 

Lend with i galadrim

tád amrún -o roleplaui lór, gúl, a a
siniath ambar
Join ammen 10th na 11th -o nórui
DIMSKOG RETURNERER! 

2 dager med overnatting i telt

MER INFO KOMMER SNART……..