Skyggeverden - ny laivserie for ungdom
Ny laivserie for ungdom, med Vampyrer, Varulver og Skyggevoktere

S k y g g e v e r d e n

En Urban Fantasy Laiv for ungdom fra 13 år og oppover

 

Gjennom årtusener har vampyrer, varulver og skyggevoktere levd side om side i en verden som er helt ukjent for mennesker flest. Disse skapningene, som kalles Paravesener har vært i mange stridigheter gjennom historien, men de har alltid vært i mindretall i forhold til menneskeheten, og flere ganger har de blitt forfulgt og forsøkt utryddet av menneskene.

Paravesener, eller «De skjulte» som de også kalles, har for lenge siden inngått en pakt om at deres interne konflikter skal holdes skjult for mennesker. Som en konsekvens av dette er den mundane verden stort sett uvitende om Paraveseners eksistens. Den verdenen som Paravesener bor i, kalles Skyggeverden, og det er forbudt å innvie mennesker i Skyggeverdenens eksistens.

Skyggeverden er en del av den fysiske verden som holdes skjult for mennesker. Dette betyr at både Vampyrer, Varulver, Skyggevoktere og andre paravesener lever iblant mennesker i den «vanlige» verden.

Fra tid til annen kommer også andre skapninger til overflaten, som demoner, fey, og ulike typer hamskiftere. Noen av disse ønsker bare å være i fred uten at andre plager dem, mens andre ikke respekterer Pakten, og kan lage trøbbel i den virkelige verden.

Skyggevoktere – som også omtales som Venali - er menneskelignende skapninger med store krefter, som har utnevnt seg selv til voktere over Den Skjulte Verden, eller Skyggeverden. Deres oppgave er å hindre farlige vesener fra å komme i kontakt med overflaten. De bruker våpen og magi for å holde disse skapningene i sjakk, og ser på dette som et hellig mål som er med på å sikre alle Paraveseners eksistens. Men deres framferd er ikke uten problemer, og både varulver, vampyrer og andre paravesen er ofte i konflikt med Skyggevokterne. De blir ofte anklaget for å være et slags «skjult verdenspoliti» som undertrykker de andre rasene.

Nylig truet både varulver og vampyrer med opprør dersom ikke Skyggevokterne gir slipp på noe av makten som de føler er et overtramp mot andre raser.

Særdeles motvillig inngikk Skyggevokternes råd en omstridt avtale som kalles «Paktens Hird». Dette betyr at et lite utvalg varulver og vampyrer skal få trene sammen med Skyggevokterne i den nye kampordenen – Paktens Hird.

Ordningen er svært omstridt, og det er ikke første gang noe lignende har blitt forsøkt. De gangene dette har blitt gjort tidligere, har det alltid endt med at noen (eller alle) ryker i tottene på hverandre.

For å hindre at det blir begått opprør eller mytteri, er det bestemt at det alltid skal være minst dobbelt så mange Venali som det er Varulver og Vampyrer i Paktens Hird.

Venali - Skyggevokternes egenskaper:

H ar overnaturlige krefter og tåler mye mer enn et menneske. Særdeles sårbar mot grunnstoffet Elyserium, som ikke finnes naturlig på jorden. Har usynlige tatoveringer eller symboler på kroppen som aktiveres med et lumoskop – en lampe som genererer UV lys. Disse symbolene er runetegn som gir overnaturlige krefter, som utholdenhet, høyere smerteterskel eller evnen til å overtale / påvirke andre ved hjelp av magi.

Skyggevoktere har enten sin hovedstyrke i kamp, eller i magi. Få eller ingen er like gode i begge deler. De ser ut som mennesker og kan lett gli inn i mengden hvis de kler seg riktig.

Det sies at Venali nedstammer fra Valkyriene. Enkelte vikingkrigere som skulle ha dødd i kamp og ble hentet av valkyriene, men klarte å overtale dem til å leve. Senere ble de forelsket og fikk barn med dem. Fra dem nedstammer Skyggevokterne, sies det. Venali kalles også for valkyriebarn eller valkyrfødt. Denne skapelsesmyten er omstridt, spesielt siden Skyggevokternes eksistens går tilbake til bronsealderen, om ikke enda tidligere. Den eneste felles oppfatningen er at Skyggevokterne har guddommelig opphav.

Venali kan leve i 500 til 1000 år. Noen kan leve enda lenger.

Vampyrenes egenskaper:

Vampyrer er nattlige skapninger som trives best i mørket. De tåler noe sollys, til en viss grad, men de mister sine overnaturlige krefter i sollyset, og dersom de oppholder seg i solen i flere timer av gangen kan de bli syke og til slutt dø. Vampyrene har lenge jobbet med å finne opp medisiner som gir dem større motstandskraft mot sollys, og etterhvert som teknologien blir bedre og bedre har disse medisinene også gitt bedre resultater.

Vampyrer kan også bruke magiske symboler, men UV lampen svir på huden (in game, ikke på ordentlig), og de vrir seg alltid i smerte når de aktiverer en tatovering. Vampyrer er spesielt sårbar mot de lumoskop som har en UV strobe effekt, dette kan både skade og til slutt drepe en vampyr. UV lys er en utbredt metode for avstraffing, avhør, og i enkelte tilfeller også henrettelse, av vampyrer som har trosset sine artsfrender eller motstandere.

Vampyrer sin mest fremtredende magi er «glimmer» - en overtalelsesmagi som gjør motstanderen mer medgjørlig og brukes til å manipulere andre. Glimmer fungerer veldig bra mot vanlige mennesker, og også mot Venali / Valkyrfødte. Det fungerer i liten grad mot varulver og mot andre vampyrer, som begge har sterkere motstandskraft mot glimmer. Siden Skyggevoktere er sårbare mot glimmer, har de en iboende skepsis mot å slippe vampyrer for tett innpå seg.

Vampyrbitt kan skape nye vampyrer dersom offeret overlever. Ektefødte vampyrer har de sterkeste kreftene. Både skapte og fødte vampyrer må på et tidspunkt gjennom en slags metamorfose, der de går inn i en dvalelignende tilstand som kan minne om død. De fleste vampyrer kan føle på kroppen når de er i ferd med å gå inn i denne tilstanden, men ikke alltid. For ektefødte vampyrer skjer dette som regel i løpet av tenårene. Når de våkner fra dvalen har de større krefter enn før. Denne overgangen feires som regel med et rituale og det holdes vake for de som ligger i dvale.

Vampyrer kan spise vanlig mat, men er avhengige av å drikke blod, helst en gang for dagen. Det må ikke være menneskeblod, men det er det som har den beste helsemessige effekten. Vampyrer bærer ofte med seg blodflasker, eller blander ut blod i saft eller te. Dersom vampyrer går over flere dager uten blod, vil de bli aggressive, irrasjonelle og til slutt gale. Å gå flere uker uten tilgang på blod er dødelig.

Varulvers egenskaper

Varulver er en type hamskiftere som har eksistert i tusener av år. De har en sterk flokkmentalitet og tar vare på sine egne, så lenge man følger flokkens regler. Fysisk har de sterk utholdenhet og tåler mye juling, spesielt når de har skiftet ham, og har ute sine klør og huggtenner. Klørne har en paralyserende effekt hvis de klorer byttet.

For at varulvene skal kunne skifte ham, må de gjøre dette i ro og fred, og helst for seg selv. Varulver er derfor sårbare for bakhold eller uventede angrep.

I «normal» form er varulver fortsatt formidable krigere, men har ikke den samme utholdenheten og smerteterskelen som når de har transformert.

Varulver har en tendens til å bli aggressive hvis de føler seg provosert eller truet. I tiden rundt fullmåne er de på sitt fysisk sterkeste, men de kan også bli ekstra aggressive.

Varulvbitt kan gjøre at man blir infisert med varulv-DNA, men bittet skal være svært alvorlig for at det skal bli permanent. Det finnes medisiner som kan reversere infeksjonen, så lenge dette gjøres før neste fullmåne. Dersom man lar være å gjøre noe med et kraftig varulvbitt, vil man etter en tid få noen av de samme fysiske egenskapene som «ektefødte» varulver, men ektefødte vil som regel være fysisk sterkere.

Å bli klort av en varulv har kun en midlertidig paralyserende effekt og skaper ikke langvarige infeksjoner slik bitt kan gjøre.

Uforklarlig barnedød og barnløshet

I tusener av år har både vampyrer, venali og varulver vært plaget med en svært høy barnedødelighet, og i tillegg en høy grad av barnløshet. Svært mange nyfødte paravesener dør før de fyller ett år, uten at noen noensinne har funnet en forklaring på fenomenet. Som et resultat av dette har paravesener aldri klart å bli mange nok til å få et fotfeste i den jordiske verden, og de har alltid vært i mindretall i forhold til menneskene. En konsekvens er at de fleste paravesener har valgt å leve i skyggene, med sin sanne identitet skjult for vanlige mennesker.

Parallelle verdener

Det finnes parallelle verdener som enkelte paravesener kan reise til og fra, gjennom portaler. Å reise gjennom disse portalene er vanskelig og komplisert, og tar lang tid å mestre. En rekke sikkerhetsformler skal gjøre det umulig for vanlige mennesker å kunne ta seg gjennom portalene, og det er straffbart med døden å prøve å hjelpe et menneske gjennom portaler.

Den mest kjente, og best tilgjengelige parallelle verdenen heter Valkyrion. Her lever det paravesener av alle slag, og av en eller annen grunn er barnedødeligheten langt lavere her. Muligens har det noe med solens posisjon på planeten jorden, men ingen har funnet et definitivt svar på gåten.

Guder og guddommelige krefter

Det finnes mange ulike forklaringer på paraveseners eksistens, men det hersker enighet i at paravesener har en form for guddommelig opphav. Fortsatt finnes det ulike guddommer, som kan ha både spirituell og fysisk form. Men de viser seg sjelden fysisk, både for mennesker og paravesener.

Viktige elementer og konsepter i spillet

Elyserium

Elyserium er et grunnstoff som ikke finnes naturlig på jorden. Tilførselen av Elyserium kommer som regel gjennom meteorittnedslag, og derfor er all aktivitet på stjernehimmelen overvåket av ulike paravesener. Elyserium er ikke giftig for paravesener før det blandes med andre grunnstoffer, eksempelvis sølv og kvikksølv. Våpen laget av ulike legeringer med Elyserium er derfor svært ettertraktet blant paravesener. Sverd, dolker, spyd og økser med blandet Elyserium har lenge vært etablerte våpen brukt til kamp mellom Paravesener. Det går an å bruke Elyserium i moderne skytevåpen, men det er oppfattet som sløseri med en svært begrenset ressurs, i tillegg til å anses som en umoralsk drapsform.

I sin rene form har Elyserium en rekke nyttige egenskaper, og er utmerket til å kanalisere eller holde på magi. Rent Elyserium er derfor mye brukt til magiske artifakter som ringer, smykker og amuletter. For mennesker har Elyserium ingen kjent effekt, og siden Paravesener har lyktes med å sikre seg så og si alt Elyserium på jorden, er grunnstoffet også ukjent for mennesker.

 

Religioner og hemmelige ordener

Blodkorsets orden

Blodkorsets orden er et eldgammelt forbund av dypt religiøse paravesener, som hovedsaklig består av Skyggevoktere. De forkaster ideen om at alle Venali stammer fra Valkyriene, og mener at det kun finnes den ene gud, som alle Skyggevoktere må følge. Enkelte av medlemmene er munker eller nonner med svært militaristiske egenskaper.

Deres religion og ideologi er i direkte konflikt med Ragnarok-Klanen, og både små og store trefninger mellom dem har funnet sted gjennom århundrene. De fleste medlemmer av Blodkorsets orden er Venali, eller skyggevoktere, men det finnes også et lite antall vampyrer. Siden vampyrer av natur ikke tåler synet av krusifiks, langt mindre å ta på det, må en vampyr være ekstremt dedikert og troende for å klare opptaksprøven, som blant annet innebærer å omfavne et krusifiks i en time.

Ragnarok-Klanen

Ragnarok-Klanen tror på de Norrøne gudene, og er fast bestemt på at alle sanne Venali er etterkommere etter vikingkrigere og Valkyrier. De tror at vikinggudene holder seg i skjul mens de venter på å sette i gang Ragnarok – oppgjørets time for alle skapninger. Da skal de sanne tilhengerne av Ragnarok-Klanen få sin rettmessige plass i den nye verden som oppstår etter apokalypsen.

Både Vampyrer, Venali og Varulver kan være medlemmer av Ragnarok-Klanen. Deres største motstandere er Blodkorsets Orden.

Verken Ragnarok-Klanen eller Blodkorsets Orden er offisielt anerkjent av Skyggerådet, som er rådet der Vampyrer, Venali og Varulver møtes.

Lupus Septimus

Lupus Septimus er en hemmelig ordensom består utelukkende av varulver. Ingen andre Paravesener har adgang til deres møter og ritualer.

Den Røde Dråpe

Den råde dråpe er en hemmelig organisasjon kun for Vampyrer. De jobber for å sikre vampyrenes eksistens i den moderne verden, og mener at vampyrer er en nobel rase som fortjener både makt og respekt i Skyggeverden.

Skyggerådet

Skyggerådet er det mektigste organet i Skyggeverden, og fungerer både som et lovgivende organ og som domstol. Varulver, Venali og Vampyrer har alle plass ved Skyggerådet, symbolisert med de tre V’er i Skyggerådets segl.

Skyggerådets har opprettet strenge regler for hva alle Paravesener kan og ikke kan gjøre, og det er Skyggerådet som har opprettet Paktens Hird.

Paktens Hird

Paktens Hird er Skyggerådets paramilitære organ som har som oppgave å bekjempe trusler mot Skyggeverden. Disse truslene kan komme både innenfra og utenfra. Paktens Hird består av Venali, Varulver og Vampyrer, som kjemper som Skyggevoktere. Styrkene trenes i både magi, kamp, hemmelige operasjoner og spionasje. Størstedelen av styrkene blant Skyggevokterne består av Venali.

Plottet i spillet

Skyggeverden starter i den moderne verden, i vår egen tid. Deltakerne, som er fra 13 år og oppover, spiller ulike skapninger fra Skyggeverden. I starten av spillet kan deltakerne velge mellom følgende fire spillertyper:

- Vampyr

- Varulv

- Venali, eller Skyggevokter, med hovedfokus på magi

- Venali/Skyggevokter med hovedfokus på kamp

I det spillet starter, har Paktens Hird akkurat blitt opprettet, og alle deltakere er rekrutter i Paktens Hird, enten de er vampyrer, varulver eller Venali. Etter hvert som spillet utvikler seg, kan erfarne deltakere prøve seg i nye roller med mindre tilknytning til Paktens Hird, men i starten er de alle en del av samme enhet. Deltakerne vil også møte skapninger utenfor sin egen gruppe, som prøver å påvirke dem eller rekruttere dem til å følge sin egen agenda, som kanskje er det helt motsatte av Skyggerådets regler.

Livet som paravesen

Trodde du at ditt eget liv i den moderne verden er vanskelig? Vel, prøv å leve som vampyr i Skyggeverden for en stund... Som medlem av Paktens Hird forventes det at du skal være lojal til noen som egentlig ikke stoler på deg, og som kanskje skulle ønske at Skyggevokternes oppdrag var forbeholdt Venali. I tillegg kan sollys gjøre deg syk, du må drikke blod hver eneste dag for ikke å bli gal, og du må lære deg å bruke et lysende redskap som brenner huden din hver gang du aktiverer det.

Som om ikke det var nok, forventer dine egne artsfrender i Den Røde Dråpe at du gjør som DE sier, og ikke hører på Skyggerådet. Det forventes at du bekjemper demoner og fiendtlige paravesener med stor fare for eget liv, mens dine medsoldater kaller deg for blodsuger bak ryggen din. Skulle du være så uheldig å forelske deg i noen utenfor din egen art, kan du forvente deg avstraffelse, fengsling og i verste fall henrettelse. Høres ikke dette fryktelig fristende ut?

Paravesener i Paktens Hird dras i alle retninger, av ulike fraksjoner som ønsker noe fra dem. Skyggerådet forventer total lojalitet, mens ulike religiøse ordener vil prøve å rekruttere dem til egne formål. Uansett hva du gjør, kan du ikke gjøre alle til lags.